Záměr obce
Vyvěšeno: 19. 8. 2022
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ OBCE JÍVOVÍ V LOKALITĚ HUSÁREK
Sňato: 30. 9. 2022


Vyvěšeno: 19. 8. 2022
PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
Sňato: 30. 9. 2022


Vyvěšeno: 19. 8. 2022
KUPNÍ SMLOUVA

Sňato: 30. 9. 2022


Vyvěšeno: 19. 8. 2022
ŽÁDOST O KOPI STAVEBNÍHO POZEMKU Z MAJETKU OBCE JÍVOVÍ
Sňato: 30. 9. 2022


Vyvěšeno: 19. 8. 2022
GEOMETRICKÝ PLÁN STAVEBNÍHO POZEKU
Sňato: 30. 9. 2022