Záměr obce
Vyvěšeno: 16. 7. 2022
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ OBCE jÍVOVÍ V LOKALITĚ HUSÁREK
Sňato: 15. 8. 2022

Vyvěšeno:16. 7. 2022
PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
Sňato: 15. 8. 2022

Vyvěšeno: 16. 7. 2022
KUPNÍ SMLOUVA
Sňato: 15. 8. 2022

Vyvěšeno: 16. 7. 2022
ŽÁDOST O KOUPI STAVEBNÍHO POZEMKU Z MAJETKU OBCE JÍVOVÍ
Sňato: 15. 8. 2022

Vyvěšeno: 16. 7. 2022
GEOMETRICKÝ PLÁN STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Sňato: 15. 8. 2022
Vyvěšeno: 20. 6. 2022
ZÁMĚR OBCE PRODEJ POZEMKU
Sňato: 6. 7. 2022
 
 
Obec Jívoví