Zasedání 2023

V
yvěšeno: 12. 2. 2023
USNESENÍ OZ č.1-2023
Sňato: 5. 3. 2023


Vyvěšeno: 2. 2. 2023
POZVÁNKA ZA ZASTUPITELSTVO OBCE č. 1-2023
Sňato: 13. 2. 2023
 
 
Obec Jívoví