Směrnice


SMĚRNICE PRO EVIDENCI ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACISměrnice - Odepisování dlouhodobého majetku

nabývá účinnost 10.4. 2014


Směrnice učetnictvi a oběh dokladů 2010

sňato: 8.10.2011

Směrnice o učtováni a oceňování majetku -2010

sňato:8.10.2011

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací

Směrnice pro oběh účetních dokladů


Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků


Směrnice pro evidenci

Směrnice finanční kontroly