Vyhlášky

Vyvěšeno: 21.11.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10.12.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
sňato 1.2.2013


Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů

sňato 20.6.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
sňato: 20.6.2011

Jednací řád zastupitelstva

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška PDO 2011

sňato: 5.1.1011

Obecně závazná vyhláška PDO 2010
sňato: 5.1.2010