Archiv 2021Vyvěšeno: 3. 1. 2021

FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Sňato: 25. 2. 2021Vyvěšeno: 27. 1. 2021
GALLUS -PRODEJ DRŮBEŽE
Sňato: 28. 2. 2021Vyvěšeno: 5. 2. 2021
VV - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Sňato: 21. 2. 2021
Vyvěšeno: 10. 12. 2020
VAS VODNÉ STOČNÉ NA r.2021
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno: 11. 1. 2021
VV ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ RD JÍVOVÍ
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno:12. 1. 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno: 28. 1. 2021
KRAJ VYSOČINA POZVÁNKA
Sňato: 9. 2. 2021 
 
Obec Jívoví