Archiv 2021Vyvěšeno: 17. 5. 2021
UHELNÉ SKLADY HAVELKA
Sňato: 30. 6. 2021Vyvěšeno: 12. 5. 2021
KAISER COMPANY - NABÍDKA PRÁCE
Sňato: 30. 6. 2021Vyvěšeno: 4. 5. 2021
PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
Sňato: 30. 6. 2021Vyvěšeno: 29. 4. 2021
OČKOVACÍ CENTRUM VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Vyvěšeno: 25. 5. 2021
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - MOR VČELÍHO PLODU
Sňato: 15. 6. 2021

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
VV OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNí PŘIPOMÍNEK
Sňato: 18. 6. 2021Vyvěšeno: 31. 5. 2021
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Sňato: 16. 6. 2021Vyvěšeno: 31. 5. 2021
MIKROREGION -ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Sňato: 17. 6. 2021Vyvěšeno: 31. 5. 2021
MIKROREGION - POZVÁNKA NA VH
Sňato: 17. 6. 2021Vyvěšeno: 31. 5. 2021
MIKROREGION - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Sňato: 17. 6. 2021Vyvěšeno: 14. 6. 2021
KUPNÍ SMLOUVA
Sňato: 30. 6. 2021Vyvěšeno: 1. 3. 2021
CENÍK PARKOVÁNÍ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Sňato: 31. 5. 2021Vyvěšeno: 1. 3. 2021
NAŘÍZENÍ č.1/2021 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Sňato: 31. 5. 2021Vyvěšeno: 3. 3. 2021
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V r.2021
Sňato: 31. 5. 2021Vyvěšeno: 2. 3. 2021
PTAČÍ CHŘIPKA INFORMACE
Sňato: 31. 5. 2021Vyvěšeno: 15. 3. 2021
ZA REKORDY DO PELHŘIMOVA
Sňato: 31. 5. 2021Vyvěšeno: 12. 4. 2021
BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021
Sňato: 11. 5. 2021Vyvěšeno: 23. 4. 2021
VV DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Sňato: 31. 5. 2021Vyvěšeno: 29. 4. 2021
NEBEZPEČNÉ ODPADY
Sňato: 5. 5. 2021Vyvěšeno: 29. 4. 2021
POROVNÁNÍ POLOŽEK VODNÉ STOČNÉ
Sňato: 31. 5. 2021Vyvěšeno: 29. 4. 2021
KALKULACE CENY VODNÉ STOČNÉ
Sňato: 31. 5. 2021Vyvěšeno: 4. 5. 2021
e-KapkaVyvěšeno: 17. 5. 2021
HAVELKA - JARNÍ SLEVY UHLÍ
Sňato: 31. 5. 2021Vyvěšeno: 17. 5. 2021
TOPENÁŘSKÝ SERVIS
Sňato: 27. 5. 2021Vyvěšeno: 22. 3. 2021
VV OZNÁMENÍ O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OPR VM
Sňato: 22. 4. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK NÁVRH-STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2022-2025
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 20. 12. 2021
SVK ROZPOČTOVÉ PRVIZORIUM NA ROK 2021
Sňato: do schválení rozpočtuVyvěšeno: 15. 10. 2020
MIKROREGION-NÁVRH ROZPOČTU
Sňato: povalné hromaděSTŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020-2021
Vyvěšen: 13. 2. 2019
Schválen: 13. 2. 2019
Vyvěšeno: 3. 1. 2021
FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Sňato: 25. 2. 2021Vyvěšeno: 21. 1. 2021
KRAJ VYSOČINA - JAK SE OBJEDNAT NA OČKOVÁNÍ
Sňato: 28. 2. 2021Vyvěšeno: 17. 2. 2021
NECHĎTE - VOLEJTEVyvěšeno: 1. 3. 2021
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB OD 1. 3. 2021
Sňato: 31. 3. 2021Vyvěšeno: 3. 3. 2021
KRAJ VYSOČINA - PRÁVNÍ PŘEDPISY
Sňato: 31. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK VÝPIS ZE ZÁPISU A USNESENÍ
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK ZPRÁVA - AUDIT
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 14. 3. 2021
SMLOUVA O NÁJMU POZEMKU
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno: 15. 3. 2021
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE č.02-2021
Sňato: 23. 3. 2021Vyvěšeno: 22. 3. 2021
VV OZNÁMENÍ O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OPR VM
Sňato: 22. 4. 2021Vyvěšeno: 3. 1. 2021

FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Sňato: 25. 2. 2021Vyvěšeno: 27. 1. 2021
GALLUS -PRODEJ DRŮBEŽE
Sňato: 28. 2. 2021Vyvěšeno: 5. 2. 2021
VV - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Sňato: 21. 2. 2021
Vyvěšeno: 10. 12. 2020
VAS VODNÉ STOČNÉ NA r.2021
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno: 11. 1. 2021
VV ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ RD JÍVOVÍ
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno:12. 1. 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno: 28. 1. 2021
KRAJ VYSOČINA POZVÁNKA
Sňato: 9. 2. 2021 
 
Obec Jívoví