Úřední deska


Vyvěšeno: 28.12.2017
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Sňato: 15.2.2018Vyvěšeno: 22.11.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volba prezidenta České republiky
Sňato: 13.1.2018Vyvěšeno: 1.11.2017

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Teletník Jívoví

Sňato: 16.11.2017Vyvěšeno: 2.3.2017
Rozpočet 2017

Sňato: 31.3.2018 Vyvěšeno: 27.2.2017
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019-výdaje
Sňato: 31.12.2019Vyvěšeno: 17.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016

+ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívoví
Sňato: 30.6.2018Vyvěšeno: 18.12.2017
Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na rok 2018
Sňato: 31.5.2018Vyvěšeno: 31.5.2017

Rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Č.1
Č.2
Č.3
Č.4
Č.5
Č.6
Č.8
Č.9,10
Sňato: 31.5.2018Vyvěšeno: 5.4.2017

Rozpočtové opatření 1/2017  vyvěšeno: 2.3.2017
Rozpočtové opatření 2/2017  vyvěšeno: 29.3.2017
Rozpočtové opatření 3/2017  vyvěšeno: 30.3.2017
Rozpočtové opatření 4/2017   vyvěšeno: 20.4.2017
Rozpočtové opatření 5/2017  vyvěšeno: 17.5.2017
Rozpočtové opatření 6/2017   vyvěšeno: 5.6.2017
Rozpočtové opatření 7/2017   vyvěšeno: 3.7.2017
Rozpočtové opatření 8/2017   vyvěšeno: 1.8.2017
Rozpočtové opatření 9/2017    vyvěšeno: 4.9.2017
Rozpočtové opatření 10/2017_1  vyvěšeno: 3.10.2017
  
    
 
Obec Jívoví