Úřední deskaVyvěšeno: 9.2.2017
Návrh rozpočtu 2017
Sňato: 26.2.2017Vyvěšeno: 2.3.2017
Rozpočet 2017

Sňato: 20.3.2017
Vyvěšeno: 1.3.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Dokument 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10
Sňato: 30.3.2017Vyvěšeno: 32.2017
OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání Územního plánu Jívoví
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Sňato: 6.3.3017
Vyvěšeno: 30.11.2016
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou

dokument 1

dokument 2

dokument 3

dokument 4

dokument 5

dokument 6

dokument 7

Sňato: 16.1.2017Vyvěšeno: 26.10.1016
Rekonstukce traťového vedení v úseku Sklené nad Oslavou - Křižanov
Sňato: 10.11.2016

Vyvěšeno: 10.10.2016
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU IV. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Sňato: 25.10.2016Vyvěšeno: 5.10.2016
OZNÁMENÍ o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jívoví
Sňato: 7.11.2016Vyvěšeno: 22.9.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Sňato: 9.10.201623.8.2016
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
8.10.2016Vyvěšeno: 24.8.2016

Stavební povolení IS a komunikace pro RD Jívoví
Sňato: 9.9.2016Vyvěšeno: 8.8.2016

Stanovení minimálního počtu členů OVK
Sňato: 8.9.2016Vyvěšeno: 7.7.2016
Oznámení, zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Inženýrské sítě a komunikace pro RD Jívoví

Sňato: 23.7.2016Vyvěšeno: 13.7.2016
Porovnání vodné, stočné
Sňato: 14.8.2016


 
 
Obec Jívoví