Úřední deska


 
Vyvěšeno: 15.4.2018
Záměr o prodeji zastavěné plochy
Sňato: 2.5.2018
Vyvěšeno: 18.4.2018 
MAS MOST Vysočiny vyhlašuje 1. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova
Sňato: 26.5.2018Vyvěšeno: 18.4.2018

Schválený závěrečný účet za rok 2017 SVK Žďársko
Sňato: 18.5.2018Vyvěšeno: 18.4.2018
Schválený rozpočet na rok 2018 SVK ŽďárskoVyvěšeno: 18.4.2018
Schválený střednědobý výhled 2019-2022 SVK ŽďárskoVyvěšeno: 11.4.2018

Usnesení o elektronické dražbě
Sňato: 30.5.2018Vyvěšeno: 26.3.2018
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU uzavírka Křižanov
Sňato: 31.10.2018Vyvěšeno: 2.3.2018
Rozpočet 2018
Sňato: 31.3.2019 Vyvěšeno: 27.2.2017
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019-výdaje
Sňato: 31.12.2019Vyvěšeno: 17.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016

+ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívoví
Sňato: 30.6.2018Vyvěšeno: 18.12.2017
Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na rok 2018
Sňato: 31.5.2018Rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 2018
Č. 1Rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 2017
Č.1
Č.2
Č.3
Č.4
Č.5
Č.6
Č.8
Č.9,10
Sňato: 31.5.2018Vyvěšeno: 5.4.2017

Rozpočtové opatření 1/2017  vyvěšeno: 2.3.2017

Rozpočtové opatření 2/2017  vyvěšeno: 29.3.2017

Rozpočtové opatření 3/2017  vyvěšeno: 30.3.2017

Rozpočtové opatření 4/2017   vyvěšeno: 20.4.2017

Rozpočtové opatření 5/2017  vyvěšeno: 17.5.2017

Rozpočtové opatření 6/2017   vyvěšeno: 5.6.2017

Rozpočtové opatření 7/2017   vyvěšeno: 3.7.2017

Rozpočtové opatření 8/2017   vyvěšeno: 1.8.2017

Rozpočtové opatření 9/2017    vyvěšeno: 4.9.2017

Rozpočtové opatření 10/2017 -- 1  vyvěšeno: 3.10.2017
Rozpočtové opatření 10/2017 -- 2 vyvěšeno: 17.10.2017

Rozpočtové opatření 11/2017 -- 1 vyvěšeno: 3.11.2017
Rozpočtové opatření 11/2017 -- 2 vyvěšeno: 13.11.2017
Rozpočtové opatření 11/2017 -- 3 vyvěšeno: 15.11.2017

Rozpočtové opatření 12/2017 -- 1 vyvěšeno: 5.12.2017
Rozpočtové opatření 12/2017 -- 2 vyvěšeno: 12.12.2017
Rozpočtové opatření 12/2017 -- 3 vyvěšeno: 21.12.2017
Rozpočtové opatření 12/2017 -- 4 vyvěšeno: 28.12.2017
Rozpočtové opatření 12/2017 -- 5 vyvěšeno: 30.12.2017


  
    
 
Obec Jívoví