Úřední deska

vyvěšeno: 17. 7. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DRÁŽNÍ ÚŘD
Sňato: 10. 8. 2019Vyvěšeno: 1. 7. 2019
POZVÁNKA ZASTUPITELSTVA OBCE 7/2019
Sňato: 17. 7. 2019Vyvěšeno: 10. 7. 2019
MěÚVM ROZHODNUTÍ
Sňato: 30. 7. 2019


Vyvěšeno: 10. 7. 2019

Co dělat když nám doma neteče voda z kohoutkuVyvěšeno:27. 6. 2019
SVK ZÁPIS A USNESENÍ 27. 6. 2019
Sňato:20. 7. 2019Vyvěšeno: 2. 7. 2019
POVOLENÍ SPOLEČNOSTI JHYB
Sňato: 2. 8. 2019Vyvěšeno: 27. 6. 2019
MAPKY OBJÍŽĎKY
Sňato: 31. 10. 2019Vyvěšeno:27. 6. 2019
ROZHODNUTÍ: TERMÍNY UZÁVĚRKY OBJÍŽĎKY
Sňato 31. 10. 2019Vyvěšeno: 10. 6. 2019

Městský úřad Velké Meziříčí - OZNÁMENÍ
Sňato: 10. 7. 2019


Vyvěšeno: 10. 6. 2019
POROVNÁNÍ CEN VODNÉ, STOČNÉ
Sňato: 10. 7. 2019Vyvěšeno: 4. 4. 2019
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláškaVyvěšeno: 28. 2. 2019
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚCETNÍ UZÁVĚRKY 2018
Sňato: 30. 6. 2020Vyvěšeno: 3. 3. 2019
NÁVRH ZÁVĚTREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
Schváleno: 27. 3. 2019
Sňato :30. 6. 2020

Vyvěšeno: 28. 2. 2019
VÝKAZ FIN 2-12 K 31. 12. 2018
Sňato: 30. 6. 2020

Vyvěšeno: 28. 2. 2019
VÝKAZ PŘÍLOHA
Sňato:30. 6. 2020

Vyvěšeno: 28. 2. 2019
VÝKAZ ROZVAHA
Sňato: 30. 6. 2020STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020-2021
Vyvěšen: 13. 2. 2019
Schválen: 13. 2. 2019


Vyvěšeno: 1. 2. 2019
SVK termíny zasedání 
Milkroregion : Střednědobý rozpočtový výhled na období 2018-2022
Vyvěšeno: 27. 112018
Mikroregion rozpočet na rok 2019
OSTATNÍ INFORMACE NA www.mikroregionvmb.czVyvěšeno: 18. 1. 2019
Výzva vlastníkům lesůVyvěšeno: 17. 12. 2018
Rozpočtové provizorium na rok 2019 SVKVyvěšeno: 17. 12. 2018
Rozpočet na rok 2019
Vyvěšeno: 18.4.2018
Schválený střednědobý výhled 2019-2022 SVK Žďársko
 Vyvěšeno: 27.2.2017
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019-výdaje
Sňato: 31.12.2019
Rozpočtové opatření SVK Žďársko 2019

Č.1
Č.2
Č.3
Č.4ROZPOČTOVÉ OPATŘNÍ 1/2019  Schváleno: 7. 1. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2019 Schváleno: 4. 2. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 3/2019 Schváleno: 5. 3. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 4/2019 Schváleno: 27. 3. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 5/2019 schváleno: 25. 4. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 6/2019 schváleno: 31. 5. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  7/2019 schváleno:18. 6. 2019 
 
Obec Jívoví