Úřední deska


Vyvěšeno: 25. 4. 2019
SVK usnesení z valné hromady
Sňato: 26. 5. 2019
Vyvěšeno: 29. 4. 2019
MIKROREGION - závěrečný účet za rok 2018
Sňato: 23. 5. 2019Vzvěšeno: 29. 4. 2019
MIKROREGION - pozvánka
Sňato: 23. 5. 2019Vyvěšeno:  29. 4. 2019
MIKROREGION -zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Sňato: 23. 5. 2019Vyvěšeno: 25. 4. 2019
VAS celkové vyúčtování vodné a stočné  2018
Sňato: 26. 5. 2019Vyvěšeno: 26. 4. 2019
FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Sňto: 28. 5. 2019Vyvěčšeno: 28. 3. 2019
SVK ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018
Sňato: 25. 4. 2019Vyvěšeno: 28. 3. 2019
SVK ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Sňato: 25. 4. 2019


Vyvěšeno: 28. 3. 2019
SVK PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISU
Sňato: 25. 4. 2019Vyvěšeno: 28. 3. 2019
SVK VALNÁ HROMADA
Sňato: 25. 4. 2019Vyvěšeno: 28. 3. 2019
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Sňato 25. 5. 2019
Vyvěšení: 27. 3. 2019
USNESENÍ č.4-2019
Sňato: 15. 4. 2019Vyvěšeno: 20. 3. 2019
SVK záýpis a usnesení ze dne 19. 3. 2019
Sňato: 10. 4. 2019
Vyvěšeno: 11. 3. 2019
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKU
Sňato: 25. 5. 2019


Vyvěšeno: 11. 3. 2019
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENU OKRSKOVÉ VOLEBÍ KOMISE DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Sňto: 25. 5. 2019


Vyvěšeeno: 7. 3. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÁ VODA
Sňato: 15. 4. 2019


Vyvěšeno: 28. 2. 2019
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚCETNÍ UZÁVĚRKY 2018
Sňato: 30. 6. 2020Vyvěšno: 28. 2. 2019
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ

Schváleno: 27.3. 2019


Vyvěšeno: 3. 3. 2019
NÁVRH ZÁVĚTREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
Schváleno: 27. 3. 2019
Sňato :30. 6. 2020

Vyvěšeno: 28. 2. 2019
VÝKAZ FIN 2-12 K 31. 12. 2018
Sňato: 30. 6. 2020

Vyvěšeno: 28. 2. 2019
VÝKAZ PŘÍLOHA
Sňato:30. 6. 2020

Vyvěšeno: 28. 2. 2019
VÝKAZ ROZVAHA
Sňato: 30. 6. 2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020-2021
Vyvěšen: 13. 2. 2019
Schválen: 13. 2. 2019Vyvěšeno: 1. 2. 2019
SVK termíny zasedání

 
Milkroregion : Střednědobý rozpočtový výhled na období 2018-2022
Vyvěšeno: 27. 112018
Mikroregion rozpočet na rok 2019
OSTATNÍ INFORMACE NA www.mikroregionvmb.czVyvěšeno: 18. 1. 2019
Výzva vlastníkům lesů
Vyvěšeno: 17. 12. 2018
Rozpočtové provizorium na rok 2019 SVK

Vyvěšeno: 17. 12. 2018
Rozpočet na rok 2019Vyvěšeno: 17.5.2018

Závěrečný účet za rok 2017

+ zpráva o výsledku přezkoumání

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky, soubor 1

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky, soubor 2

Sňato: 30.6.2019
Vyvěšeno: 18.4.2018
Schválený střednědobý výhled 2019-2022 SVK Žďársko
 Vyvěšeno: 27.2.2017
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019-výdaje
Sňato: 31.12.2019Rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 2018
Č. 1
Č.2
Č.3
Č.4
Č.5
Č.6
Č.7

Č.8

Č. 9 a č. 10
č.10


Rozpočtové opatření SVK Žďársko 2019

Č.1
Č.2
ROZPOČTOVÉ OPATŘNÍ 1/2019  Schváleno: 7. 1. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2019 Schváleno: 4. 2. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 3/2019 Schváleno: 5. 3. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 5/2019 schváleno: 25. 4. 2019


 
 
Obec Jívoví