Úřední deska


 


Vyvěšeno: 2.5.2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Dokument 1

Dokument 2
Sňato: 12.6.2018Vyvěšeno: 18.4.2018
Schválený rozpočet na rok 2018 SVK ŽďárskoVyvěšeno: 18.4.2018
Schválený střednědobý výhled 2019-2022 SVK ŽďárskoVyvěšeno: 11.4.2018

Usnesení o elektronické dražbě
Sňato: 30.5.2018Vyvěšeno: 26.3.2018
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU uzavírka Křižanov
Sňato: 31.10.2018Vyvěšeno: 2.3.2018
Rozpočet 2018
Sňato: 31.3.2019 Vyvěšeno: 27.2.2017
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019-výdaje
Sňato: 31.12.2019Vyvěšeno: 17.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016

+ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívoví
Sňato: 30.6.2018Vyvěšeno: 18.12.2017
Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na rok 2018
Sňato: 31.5.2018Rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 2018
Č. 1
Č.2
Č.3Vyvěšeno: 2.3.2018  
   
Rozpočtové opatření 3/2018 schvaleno:2.3.2018


 
 
Obec Jívoví