Úřední deska


Vyvěšeno: 27. 7. 2022
ZEMĚ ŽIVIELKA
Sňato: 30. 8. 2022Vyvěšeno: 27. 7. 2022
NABÍDKA PRÁCE
Sňato : 31. 8. 2022Vyvěšeno: 27. 7. 2022
VOLBY - JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Sňato: 24. 9. 2022Vyvěšeno: 27. 7. 2022
VOLBY - INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Sňato: 24. 9. 2022Vyvěšeno: 22. 7. 2022
VOLBY - STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Sňato: 24. 9. 2022Vyvěšeno: 16. 7. 2022
USNESENÍ OZ č.5-2022
Sňato: 10. 8. 2022Vyvěšeno: 12. 7. 2022
VYŘÍZENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V LETNÍ SEZONĚ
Sňato: 31. 8. 2022Vyvěšeno: 12. 7. 2022
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ LESNÍHO HOSPODÁŘE
Sňato: 31. 8. 2022Vyvěšeno: 5. 7. 2022
PŘÍVESNICKÝ TÁBOR 2022 - OBEC BORY
Sňato: 31. 8. 2022Vyvěšeno: 27. 6. 2022
JAZZ NA ROŠTEJNĚ
Sňato: 21. 8. 2022Vyvěšeno: 27. 6. 2022
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ
Sňato: 31. 12. 2022Vyvěšeno: 27. 6. 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021-2026
Sňato: 31. 12. 2026Vyvěšeno: 27. 6. 2022
MIKROREGION - ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Sňato: 30. 6. 2023Vyvěšeno: 20. 6. 2022

STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVOVÍ NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022-2026
Sňato: 24. 9. 2022
Vyvěšeno: 6. 6. 2022
POLICIE ČR - NABÍDKA PRÁCE
Sňato: 31. 8. 2022
Vyvěšeno: 6. 6. 2022
POLICIE ČR - NABÍDKA PRÁCE
Sňato: 31. 8. 2022Vyvěšeno: 6. 6. 2022

POLICIE ČR - CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK
Sňato: 31. 8. 2022Vyvěšeno: 6. 6. 2022
POLICIE ČR - DOVOLENÁ
Sňato: 31. 8. 2022Vyvěšeno: 3. 5. 2022
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET A HOSPODAŘENÍ SVK ZA ROK 2021
Sňato: do vyvěšení schváleného rozpočtu za rok 2022


Vyvěšeno: 26. 4. 2022
STAV OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 2021
Sňato: do vyvěšení za r 2022Vyvěšeno: 29. 3. 2022
POMOC UKRAJINĚ - UBYTOVÁNÍ
Sňato:Vyvěšeno: 8. 3. 2022
INFORMACE PRO POUŽÍVÁNí KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
31. 9. 2022
Vyvěšeno: 29. 11. 2021
MIKROREGION - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU- SCHVÁLENÝ
Sňato: 31. 12. 2024Vyvěšeno: 16. 12. 2020
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022 - 2023
Sňato: na prvním zasedání OZ roku 2021
Vyvěšeno: 6. 4. 2020
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Sňato: 31. 12. 20222Vyvěšeno: 4. 3. 2020
SVK STŘEDNĚDOBÝ VÝHLEDSVK ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1 Vyvěšeno: 1. 4. 2022
SVK ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2 Vyvěšeno: 3. 5. 2022
SVK ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3 Vyvěšeno: 23. 5. 2022 
 
Obec Jívoví